Доброволна застраховка „Автокаско” осигурява пълна застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), без значение дали щетите са нанесени по вина на водача на МПС. Застраховката покрива пълна или частична загуба на МПС вследствие на:

  • Пътно - транспортно произшествие
  • Природно бедствие
  • Пожар
  • Кражба/грабеж
  • Злоумишлени действия на трети лица

Застраховка „Автокаско” може да включва само някои или всички от изброените покрития, като някои застрахователи предлагат и допълнителни покрития като взривяване, умишлен палеж, покритие на гумите на автомобила и други.

Териториална валидност

Застраховка „Автокаско” осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания може срещу допълнително заплащане или без заплащане на допълнителна премия, или комбиниране на покритието със застраховка Гражданска Отговорност, покритието да се разшири и за чужбина, като обикновено това включва страните членки на споразумението Зелена карта и държавите от Европейския съюз.

Нeобходими документи при сключване на застраховката

  • Попълнено предложение с данни за собственика и автомобила
  • Талон за извършен технически преглед на автомобила
  • Фактура за закупуване на автомобила(при застраховане на нов автомобил)