Медицински разноски за чужбина

Застраховката осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите, необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. Срокът на застраховката може да бъде от 1 до 365 дни, като някои застрахователи не позволяват сключване за период по-малък от 3 дни.

Планинска застраховка

Застраховката е подходяща за хора, практикуващи планински спортове - скиори, алпинисти, туристи. Тя покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирване, спасителните операции, разходи за транспортиране и др. Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна, като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.