Гражданска отговорност

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил при пътно-транспортно произшествие по негова вина.

Виж повече

Автокаско

Доброволна застраховка „Автокаско” осигурява пълна застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), без значение дали щетите са нанесени по вина на водача на МПС.

Виж повече

Злополука

Застраховка „Злополука на местата” покрива неимуществени щети на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на ПТП. Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационния талон на МПС, включително мястото на водача.

Автоасистанс

Застраховка „Автоасистанс” предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътниците в автомобила.