Домашно имущество

Застраховка „Домашно имущество” има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или наематели.

Виж повече

Фирмено имущество

Застраховка „Фирмено имущество” Застраховка „Индустриален пожар” осигурява застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност.

Виж повече