Централен офис:

гр. София, ул. „Цар Асен“ 3
(до Съдебната палата)

Телефони за контакт:

Клиентски телефон: 0700-100-24

Тел./Факс:(02)980-80-05,(02)980-42-93

За спешни случаи: 0888 609397

Имейл:

office@bulstar-ins.com

bulstar_sofia@abv.bg