Защо да изберете нас  

Застрахователни покрития

Идентифицираме най-точния обхват от необходимите застрахователни покрития

Конкурентен избор

Провеждаме конкурс между избраните застрахователи и избираме на най-добрите предложени условия

Персонализация

Обсъждаме и договаряме най-добрите условия на застрахователните договори в полза на нашите клиенти

При застрахователно събитие

Съдействаме с подготовката на необходимите документи при настъпване на застрахователни събития

Защита на клиентите

Представляваме клиента пред застрахователя и осигуряваме своевременно изплащане на застрахователните обезщетения

Професионален екип

Ползваме професионален екип от адвокати и вещи лица