Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях материални и нематериални щети на трети лица, за които те носят отговорност, съгласно действащото законодателство.

Територия на валидност

Застраховка „Гражданска отговорност” е валидна на територията на страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия Франция Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

Възможно е доплащане за разширяване на покритието и в останалите държави членки на споразумението Зелена карта - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна и Черна гора.

При пътуване в държави извън ЕС, ЕИП и страните от МС, се издава сертификат Зелена карта.

Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании. При събития, настъпили на територията на Република България:

  • За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева
  • За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева
  • За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз: Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на тьериторията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

При настъпване на ПТП

При леко ПТП не се изисква присъатвие на КАТ, а попълване на двустранен констативен протокол от участниците в ПТП. Двустранен протокол можете да разпечатате от тук.

Валидност на застраховката

Валидност на вашата застраховка „Гражданска отговорност” можете да проверите тук.