В текущото обслужване на нашите клиенти, нашата роля е да:

  • Анализираме обекта на застраховане, неговата специфика, сложност и обхват на рисковете
  • Оценяваме възможните рискове и тяхното застрахователно покритие
  • Предоставяме професионални съвети и консултации
  • Съдействаме с избор на застраховател, чийто продукт е съобразен с изискванията на клиентаli
  • Обсъждаме и договаряне на най-добрите условия на застрахователните договори в полза на нашите клиенти
  • Комуникираме със застрахователя относно настъпилите промени по обекта на застраховане и осигуряване на необходимата застрахователна защита
  • Съдействаме с подготовката на необходимите документи при настъпване на щети за удостоверяване на застрахователното събитие
  • Представляваме клиента пред застрахователя и осигуряваме своевременно изплащане на застрахователните обезщетения